Arbejdstitel: BRYDNING


HELHEDSLØSNING TIL
DANSK LANDBOFORENING I STEVNS

Helhedsløsningen består af store skiferplader fra Norge som belægning og som plovfurer og en rød granit fra Kina som bryder belægningen op aksefast ud fra bygningen og skaber en fremadrettet dynamik. Den er en søjle som en plov, der kulminerer i et væsen, et væsen der fremkaldes ud af granitten, som ud af en puppe. Når jorden vendes kommer der nyt til.

 

 

SKITSE: Skulpturens placering i forhold til bygninger og parkeringspladsen. ”Vingerne” gentager bygningens linjer.

MATERIALE: Skiferplader: Skiferområdet består af ca. 50 skiferplader i forskellige størrelser fra 0,5 x 1,5m op til godt ca. 2 x 4m. (omkring 100m2) Søjlen: Rød granit

EFTERÅR 2019:
Der arbejdes med søjlen i fuld størrelse

FORÅR-SOMMER 2019:
Der arbejdes med model af søjlen i målestok 1:2.

SØJLEN OKTOBER 2018:
Den store granitplade, kløves til, og rejses til videre bearbejdning.

September 2018

Skiferbruddet i Norge, hvor de helt rigtige plader til løsningen skal findes

SØJLEN

MODELLER:
Hele kompositionen i målestok 1:20 med to figurer som angiver størrelsen. Søjlen i målestok 1:6

STIKORD FRA UDARBEJDELSEN

HELHEDEN/DET ARKITEKTONISKE SØJLEN: PLØJE IGENNEM, BRYDE SIG RYDNING, BRYDNING, FORREST HVOR ”SØJLEPLOVEN” ER, ER DER KAOS, OP MOD BYGNINGEN FALDER KOMPOSITIONEN TIL RO: KOSMOS, NATUREN, MASKINEN, MÆRKER EFTER TRYKLUFTSBOR INGER SOM ORNAMENTERING
SØJLEN: PUPPE, BRYDER SIG UD AF STENEN, VOLDSOM/ SART, INDAD / UDAD,
OPAD / NEDAD, KNOP, VÆKST, NYT LIV