Skitseprojekt

ÅBRUDDET - ET SKULPTURELT SOCIALT RUM


til Øster Å i Aalborg

Jeg er, som billed- og rum kunstner, blevet bedt om at lave et forslag til yderligere en åbning af Øster Å. Her ser jeg en chance for at bringe et stykke natur i spil og til at åen kan blive en mere integreret del af byen. Det er en spændende udfordring at skulle skabe et visuelt element der kan komme til at give en karakter i dette område af Aalborg by, der kan virke noget konform for udenforstående. Der er jo en tendens til at den nye udformning af byer bliver temmelig ensartede, hvor det kan være svært at finde ud af om man er i Viborg, Marseille eller Aalborg – Selvfølgelig er Musikkens hus et vartegn og giver et særpræg til bydelen. Mit forslag forholder sig indirekte arkitektonisk til denne bygning.

ILLUSTRATIONER: 3-D computermodel ved Martin Byrial i samarbejde med Claus Ørntoft

 

Kunstværket er tænkt som et åndehul, hvor et stykke natur er ”sprængt” ind i byen. - Et skiferlandskab med amfiteater og en granitskabning i åen. Det kan give en ny karakter til det ellers monotone udtryk i området, en kontrast til betonens rette vinkler. Det bliver et tiltrængt mødested i området og kan bruges til koncerter, teater etc.

Kunstværket bliver et offentligt tilgængeligt rum, som vil blive brugt og besøgt i generationer fremover.
Det kan indtages af både borgere og besøgende og blive et socialt oplevelsesrum med plads til ophold, træning, læring, samvær, scenekunst og refleksion.

 

Målsætningen er at skabe et socialt rum og en oplevelse, hvor naturen, vandet og kunsten i samspil kan give en kvalitet til byen.

Når kunst, natur, vand og by spiller direkte sammen i et socialt samlende rum, er det mentalt og fysisk sundhedsfremmende.

Musikkens Hus og andre kulturinstitutioner kan bruge amfi-rummet til udendørs musik og scenekunst.
 

Mål på hele området, fra broen til enden af pladerne: ca. 14m x ca. 34m

LYS OM AFTENEN
Når mørket falder på vil værket få en ny dimension - Lyset får skiferpladerne til at åbne sig som kronblade

UDDRAG FRA ANBEFALING: ved Else Marie Bukdahl, af billedhugger Claus Ørntofts skitseprojekt Åbruddet

Claus Ørntoft har udformet sit projekt på en sådan måde, at det kan opfylde hans ønske om, at ”sprænge en medmenneskelighed” ind i byrummet. Hans skitseprojekt vidner om, at det er lykkedes ham at virkeliggøre denne målsætning. Ved hjælp af store skiferplader, der er hentet i Norge, har han opbygget et rum, hvor natur og skulptur er forenet på en ny måde. Det ser næsten ud som om skiferpladerne har sprængt stedets anonyme beton struktur og skabt et nyt sted i kendte omgivelser. Inde i det nye kraftfulde rum, som skiferpladerne har frembragt, står der et stor skulpturelt dyr. Claus Ørntoft bemærker med rette, at det ”står som en fortælling og holder hele kompositionen i sin ulmende energi.” 

Jeg kan endda meget varmt anbefale, at der bliver givet støtte til dette monumentale projekt, der på en original måde vil kunne frembringe et nyt rum og et poetisk skulpturelt landskab. Dette nye sted, der egentlig skaber et eventyr på et fantasiløst sted, vil kunne inspirere dem, der besøger det planlagte sted og rive dem ud af dagligdagens kendte rytme.

Else Marie Bukdahl, Dr.phil., adjungeret professor på Aalborg Universitet og tidligere rektor på Det Kongelige Danske Kunstkademi

SKULPTUREN: Ude i vandet er der en implosion – et stort skulpturelt dyr står ind i sig selv - direkte på bunden af åen og aktivt op mod strømmen - som epicenter i den eksplosive komposition. Den står som fortælling, i sin egen mytologi og holder hele kompisitionen i sin ulmende energi.

Man kan bevæge sig hele vejen rundt om skulpturen både på gadeniveau og når man går ned i ”å-rummet” - som er skulpturens territorium. Skulpturen skal hugges i ét stort stykke rød granit, som en kontrast til den blågrå skifer.

MÅL PÅ DEN FÆRDIGE GRANITSKULPTUR:
Højde ca. 2,6m, Længde ca. 3,7m, Bredde ca. 1,5m

MODEL I BRONZE AF SKULPTUREN I MÅLESTOK 1:25 

 

SKIFERLANDSKABET: Jeg har fundet et skiferbrud i Norge, hvor det er muligt at bryde meget store plader ud, og ser et stort potensiale i dem.
Jeg kan bruge Øster Å´s strenge og lige linier dialektisk ved at bryde dem organisk op. Åen kommer i spil, så det er muligt at komme i kontakt med elementet og udnytte dets drama og få gjort åen nærværende, så åen bliver et ”åndehul” i byen. Naturen kommer til å bryde igennem, med græs der vokser op i sprækkerne. På vestsiden går man ned i et forrevet landskab, et slags klippelandskab i skifer. På østsiden, hvor eftermiddagssolen kan komme, vil man kunne sidde på store amfitrin, også skabt af store skiferplader,- der vil gå helt ned til åen. Skiferpladerne vil fungere som en slags lydmur, sådan at støj fra omgivelserne vil reduseres. Dermed kan det også blive et rum til koncerter etc.
Der vil være lys imellem og op ad skiferpladerne, sådan at de fremstår som kronblade om aftenen. 

BROEN: er et stykke natur; et råt granitstykke – en ”readymade” – med en unik bue. Den er fundet i et svensk brud, ubearbejdet.

Den vil blive indfældet i et stykke tilhugget og tilpasset granit, så den bliver en del af opbygningen og kompositionen. Glasplader på begge sider vil udgøre gelænderet så granitbuen får lov at stå synlig og i princippet uberørt, og så monolitten fremstår tydeligt.
Broen forbinder øst og vest siden, rammer værket ind og giver et perspektiv mere. Man kan stå på broen og få et overblik over Det Skulpturelle Rum.

MÅL PÅ BROEN I GRANIT ER CA. 8 METER LANG

AT BRYDE DET STRINGENTE BYRUM
Aalborg by er vokset voldsomt siden årtusindeskiftet.

Byen er transformeret fra at være præget af industrisamfundet, til at have betydning som en af Danmarks førende uddannelses- og kulturbyer idag.
Transformationen har materialiseret sig i spændende nye bystrukturer og moderne arkitektur, men også i en til tider stram og stringent bygningsmasse, der måske skaber et lidt for konformt byudtryk.

Kunst i byrummet kan skabe en udfordring til denne udvikling.

Claus Ørntofts indgriben i det stramme design af den åbne Øster Å, i form af Det Skulpturelle Rum, bestående af:
Et skiferlandskab
En skulptur
En bro

- er et spændende bud på en sådan provokation!

Projektet har været præsenteret i Aalborg Kommunes By- og Landskabsudvalg og har opnået opbakning og begejstring, som et godt eksempel på hvordan kunst kan bruges i byrummet.

Hans Henrik Henriksen, Formand for Kunstudvalget og tidligere Rådmand for By- og Landskabsforvaltningen, Aalborg Kommune

UDDRAG FRA: Refleksioner over Claus Ørntofts forslag til et værk, et byrum og et landemærke v/ Ole B. Jensen, AAU

Åbruddet knytter den disciplinerede og velordnede betonklædte å sammen med det kaotiske og voldsomme brud, og samler opmærksomheden mod sit epicenter, hvor der som i orkanens øje er en mærkværdig ro. En ro som den i strømmen placerede skabning symboliserer. At stå fast i tidens malstrøm, at have sit ståsted, at finde ro i en kaotisk tid.
Åbruddet er et landemærke med en identitet og en symbolik der smitter af på omgivelserne. Pludselig er det ikke et hjørne på en trafikeret bymatrikel underløbet af en betonlagt å, men derimod et magisk sted med dragende rumdannelse og dramatik.
Åbruddet appellerer til alle sanser og oppe på gadens niveau vil man som beskuer stå uden for det og betragte de høje, skrånende brudte plader. I dagslyset vil skifferpladerne enten være våde eller tørre, og uanset tilføje en iøjnefaldende gestus. Om aftenen vil illuminering af pladerne nedefra og mellem disse med blødt, hvidt lys skabe en transformation til et både dramatisk og dragende byrum der gennem sin belysning indbyder til udforskning og ophold. Når man bevæger sig ned i åbruddet vil gadens lyde granvist forstumme og overlejres af åens ridslen og vandets melodi. Samtidig vil åbruddets indre byde på en akustik som inviterer til social samtale og interaktion.

Ole B. Jensen, Professor, i Arkitektur og Urban Design, Aalborg Universitet

BILLEDER AF MODEL I MÅLESTOK 1:25, LAVET I GIPS

ARBEJDSSKITSER