CV I UDVALG:

Født: 1959 i Silkeborg

Uddannelse: Det Fynske Kunstakademi 1983-87 

Separatudstillinger: Tre Løver og Ni Hjerter, Amalienborgmuseet, København 2012Ørntoft i Oslo centrum, NBF Norge 2006, Museet på Koldinghus, Køge Skitsesamling, Vendsyssel Kunst Museum 2004. Gruppeudstillinger:  Corner;  Charlottenborg,  Sophienholm,  1994 -2009

Off. indkøb: Ålborg Kommunes Kunstfond 2009. Ny Carlsberg fondet 2004, -05, -08. Vendsyssel Kunstmuseum, 2001.

Off. opgaver: Tre Løver og Ni Hjerter, Marselisborg Slotspark, Aarhus 2012. Ulvetid, Nørre Uttrup Kaserne, Ålborg, 2008 -09, Virkning, Karlebo, 2006-2007, Drømmeren, Kristiansand, Norge 2004-07, Bugvendt, Vrå skole, Ny Carlsberg fondet 2004, Spændingsfelt, Hjørring 2003, Indadvendt stranding 1, Ny Hellesund, Norge 2002, Strejfere, Ballerup 2001, Stranding, Vestmanneyjar, Island, 1999, Gående Dyr, Næstved, Statens Kunstfond 1998, Klippedyr, Aabenraa Gl. Rådhus 1996, Væsen, Qaqortoq, Grønland 1994, Indgang, Forskningscenter, Foulum 1993, Odense valgmenighedskirke 1991-93, Skulpturlandskab, Grønnegade v. Brandts Klædefabrik, 1986-88

Legater: Statens Kunstfond, Akademiraadets rejselegat, Henny C. og  A.Clausens Fond, Billedh. G. Hennings Legat, Billedh. Prof. G. og hustru G. Eickhoff  Fond, Den Obelske Familiefond, Silkeborg Kunstnerlegat 2001, Vinder af Akademiraadets prisopgave 1985.

Medlem af Kunstnersamfundet, Vrå udstillingen. BKF, Corner.  

Claus Ørntoft, fortæller om hans forhold til Vendsyssel i forbindelse med Kunstermøde i Vendsyssel

i videoen fortæller han om sit værk til Kunstnermøde i Vendsyssel. Kunstnermødet samler 12 billedkunstnere, som i løbet af september 2013 skal arbejde sammen og hver for sig på forskellige lokaliteter i Vendsyssel. Resultaterne præsenteres på en række udstillinger, der vises i april-juni 2014.

Læs mere om Kunstnermødet her: http://www.corner.dk/index.php?id=561

"Når man møder Claus Ørntofts skulpturer i skolegårde, på offentlige pladser, ude i naturen eller tæt ved kirkerne bliver man hver gang overrasket over, i hvilken grad de giver det rum, som de er placeret i, en ny identitet og en iøjnefaldende profil.  De inspirerer os til at skabe nye sammenhænge i vort liv, samtidig med at de etablerer en ny ramme om vort hverdagsliv og stimulerer vor skabende aktivitet."

Dr. phil. Else Marie Bukdahl, tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

"Han dyrker hovedsagelig dyr i sin skulpturer. Monumentale fabeldyr, skæve dyr, morsomme dyr og dyr i skulpturlandskab, men dyr der tit åbenbarer menneskelige egenskaber. Ofte besidder de hypnotisk tiltrækning med kompositioner, der er overbevisende med mytisk, mystisk og fysisk urkraft, som har rod i det nordiske lag.
Hans budskaber går ind uden brug af kulturel viagra. De står selv. Majestætisk og mejslet ind i erindringen ved første øjekast. Hans kunst kan selv, men lader sig tillige integrere i arkitektoniske helheder, hvis den bliver indbudt."

Lars Ole Knippel

"Kunstneren respekterer som regel stenblokkens lukkede form, men er nu også begyndt at lade sine figurer vride sig ud af den, netop som udtryk for en stærkere kontakt mellem figur og rum.
Claus' arbejde med rummet begrænser sig nemlig ikke til den fritstående skulptur. Han har en stærk følelse for figurernes samspil med rummet, og har altid deres placering i miljøet med, når han udtænker sine projekter. Hans figurer - én eller flere giver således retning eller spænding til et givent rum, og andre gange får han som her mulighed for at designe rummet omkring figuren."

Museumsdirektør Nils Ohrt

”Det er stor kunst når man ved hvordan man skal placere sig. Haven bliver en bedre have, slottet bliver et bedre slot. Claus’s løver er på vej i skoven, og på trods af deres fart og insisteren, så er de fanget i materialet, som om de i springet ud af naturen er blevet frosset i en tusinddels sekund. På trods af deres amorfe, udefinerbare race så er de nærværende, i deres rene kontakt til jordfladen, på trods af deres overnaturlighed bliver de til en del af hverdagen.
De er en del af os, nede på jorden, blandt gæsterne i haven. Og stadigvæk dette kispus – de pludselige forsteninger af fysiske skikkelser føles virkelige men aldrig er de det helt. Der er en mystisk og abstrakt naturlighed over Claus’s dyr, og det er jo en af de største kvaliteter i kunsten – at den rokker ved virkeligheden og stiller os nye spørgsmål og giver os overraskende svar.”

Lars Juel Thiis, arkitekt og formand for Statens Kunstfond

"Claus Ørntoft har en vældig sans for det numinøse – det overvældende i havet, det overvældende i bjergmassivet, i granitten. Det overvældende i universet. Det guddommelige.

Det er ikke for ingenting, han læser Kierkegaard og altid kredser omkring eksistentielle spørgsmål. ”Kunst og religion har altid hængt sammen. Det handler om erkendelse. Kunst er erkendelse,” siger han.

Provst, Lars-Erich Stephansen"