GRAVMÆLE TIL
ULLA KIRKETERP HANSEN OG TROELS BIDSTRUP HANSEN

Ved billedhugger Claus Ørntoft 2023 

 

PROCES