LENDUM SOLTORV
EN KUNSTNERISK LØSNING PÅ ET SAMLINGSPUNKT I LENDUM