ØSTER Å, AALBORG - IDEUDVIKLING/FORSLAG


Jeg er, som billed- og rum kunstner, blevet bedt om at lave et forslag til yderligere en åbning af Øster Å. Her ser jeg en chance for at bringe et stykke natur i spil og til at åen kan blive en mere integreret del af byen.
Det er en spændende udfordring at skulle skabe et visuelt element der kan komme til at give en karakter i dette område af Aalborg by, der kan virke noget konform for udenforstående. Der er jo en tendens til at den nye udformning af byer bliver temmelig ensartede, hvor det kan være svært at finde ud af om man er i Viborg, Marseille eller Aalborg – Selvfølgelig er Musikkens hus et vartegn og giver et særpræg til bydelen. Mit forslag forholder sig både formmæssigt og arkitektonisk til denne bygning.

Arbejds notater fra ideudviklingen
"Jeg tænker mig et stykke natur ”sprængt” ind i byen.
At give åen noget af sin natur tilbage.
At skabe et byrum.
Et byrum man kan indtage.
At lægge en historie ned i byen."