"UD AF RAMMEN"


Skulpturel entré til Børneby Øster, LYSHOLT, Ikast-Brande

En opretstående skulptur, der er hugget og slebet ind som relief i en stor skiferplade, står i aksen ved indgangen og tager imod, som en gestus – en hilsen. Relieffet er dobbeltsidet og mødes i poterne og halen, der bryder ud af stenen. Reliefferne går dermed fra at være todimensionelle til at blive fysiske og tredimensionelle. Halen er stor og brusende, som en positiv kraft. Ved at lave en skulpturel entré – som bliver en integreret og arkitektonisk del af stedet, får skulpturen også en funktion. Den vil komme til at blive et signal udadtil. Institutionen vil møde de udefrakommende; både elever, forældre og personale med en skulptur som handler om en umiddelbar oplevelse og derved kunne åbne op for en dialog. Indgangen skaber derved en sammenhæng og en overgang samtidigt. H:2m, B:2m, D:0,13m

 

BILLEDER FRA ÅBNINGEN AF BØRNEBY ØSTER DEN 22.08.23

FULD MÅLESTOK

SKITSER OG MODELLERING

Modeller af de to skulpturer

Her vises placeringen af skulpturen både som skitse, og løst indtegnet i forhold til indgangspartiet.

UDVÆLGELSE AF SKIFERPLADER PÅ DOVRE FJELD STENBRUD